Là một trong những hoạt động thường niên nhằm thúc đẩy doanh số , năm 2016.

B.D.E tiếp tục tham gia Triển lãm Quốc tế chuyên ngành y dược

Việt Nam lần thứ 23 – VIETNAM MEDI-PHARM 2016 diễn ra từ ngày 11 – 14 / 05 / 2016 tại

Cung Văn hoá Hữu nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.