XEM BẢN ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

 

Thiết bị:

Máy xử lý mô MTP

Máy xử lý mô MTM I & II

Máy vùi mô MPSP1 & MPSP2

HSX: SLEE Medical GmbH